മത്സ്യസംസ്ക്കരണ രംഗത്തെ ആധുനിക രീതികളും മൂല്യവര്‍ദ്ധനവും(Modern trends in value added fish processing)

Girija, S (1998) മത്സ്യസംസ്ക്കരണ രംഗത്തെ ആധുനിക രീതികളും മൂല്യവര്‍ദ്ധനവും(Modern trends in value added fish processing). In: കടലേകും കനിവുകള്‍ ( Kadalekum Kanivukal – Malayalam version ). Menon, N G and Sasikumar, V,(eds.) സി.എം.എഫ്. ആര്‍.ഐ (CMFRI), Cochin, pp. 146-149.

[img]
Preview
PDF
116Kb

Abstract

Seafood processing and seafood quality assurance are complementary disciplines that eventually lead to value addition. If fish is preserved at the time of glut landings and distributed uniformly through space and time, both the producer and consumer benefit. Freezing and drying are some of the examples of value added fish processing. The process of preparing varieties of products to suit the tastes of a wide spectrum of consumers and thereby adding value to the product known as the value addition in seafood processing.

Item Type:Book Section
Uncontrolled Keywords:Modern trends; value added fish processing
Subjects:Fishery Technology > Processing Technology
Divisions:Contributors
ID Code:4855
Deposited By:Geetha P Mrs
Deposited On:24 Sep 2010 11:14
Last Modified:04 Jun 2012 11:10

Repository Staff Only: item control page