മത്സ്യമേഖലയിലെ ആഭ്യന്തരവിപണിയും കയററുമതിവിപണിയും - ഒരു വിശകലനം

Sathiadhas, R and Hassan, Femeena (2003) മത്സ്യമേഖലയിലെ ആഭ്യന്തരവിപണിയും കയററുമതിവിപണിയും - ഒരു വിശകലനം. [Teaching Resource]

[img]
Preview
PDF
2014Kb

Abstract

Training Material for Post Harvest handling of Shrimp and Clam Products

Item Type:Teaching Resource
Uncontrolled Keywords:Fisheries sector; marketing; export
Subjects:Socio Economic and Extension > Fisheries Extension
Socio Economic and Extension > Fisheries Economics
Socio Economic and Extension > Fish Marketing
Divisions:CMFRI-Cochin > Fishery Extension
ID Code:7045
Deposited By:Geetha P Mrs
Deposited On:20 Jan 2011 17:45
Last Modified:18 Sep 2014 12:06

Repository Staff Only: item control page