ഉത്തരവാദിത്വപര മത്സ്യബന്ധനത്തിന്ടെ ആവശ്യകത (The need for responsible fisheries) Malayalam

Ramachandran, C (2004) ഉത്തരവാദിത്വപര മത്സ്യബന്ധനത്തിന്ടെ ആവശ്യകത (The need for responsible fisheries) Malayalam. In: Technology Diffusion- Training Programmes under I V L P സാങ്കേതിക വിദ്യാ വ്യാപനം സ്ഥാപന-ഗ്രാമ-ബന്ധിത-പരിപാടികൾ-പരിശീലനത്തിലൂടെ. CMFRI Special Publication (81). ICAR- Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi, pp. 11-15.

[img]
Preview
PDF
4._Ram.pdf

Download (590kB)
Official URL: http://eprints.cmfri.org.in/13862/
Related URLs:

  Abstract

  ഉത്തരവാദിത്വപര മത്സ്യബന്ധനത്തിന്ടെ ആവശ്യകത (The need for responsible fisheries) Malayalam

  Item Type: Book Section
  Uncontrolled Keywords: Technology Diffusion; Training Programmes; IVLP; responsible fisheries
  Subjects: Fish and Fisheries
  Divisions: CMFRI-Kochi > Fishery Extension
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Fishery Extension
  CMFRI-Kochi > Fishery Extension
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Fishery Extension
  Depositing User: Mr. Arun Surendran
  Date Deposited: 28 Oct 2010 09:48
  Last Modified: 25 Jul 2022 10:54
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/5783

  Actions (login required)

  View Item View Item