കേരളത്തിലെ കണ്ടല്‍ക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും (Conservation and management of mangroves in Kerala) Malayalam

George, J P (2004) കേരളത്തിലെ കണ്ടല്‍ക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും (Conservation and management of mangroves in Kerala) Malayalam. CMFRI Special Publication, 81 . pp. 7-10.

[img]
Preview
PDF
419Kb

Abstract

കേരളത്തിലെ കണ്ടല്‍ക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും (Conservation and management of mangroves in Kerala) Technology Diffusion - Training Programmes under IVLP ( Malayalam)

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:Technology Diffusion; Training Programmes; IVLP; Conservation; management; mangroves; Kerala
Subjects:Marine Fisheries > Conservation
Marine Ecosystems > Mangroves
CMFRI Special Publication
Divisions:CMFRI-Cochin > Fishery Environment
ID Code:5777
Deposited By:Geetha P Mrs
Deposited On:28 Oct 2010 15:22
Last Modified:21 Mar 2015 13:55

Repository Staff Only: item control page