ചെമ്മീന്‍കൃഷി : യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍(Krishi Vigyan Kendra for Mariculture Series_07) (Malayalam version)

Unnithan, K Asokakumaran (1986) ചെമ്മീന്‍കൃഷി : യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍(Krishi Vigyan Kendra for Mariculture Series_07) (Malayalam version). Krishi Vigyan Kendra for Mariculture Series. pp. 1-8.

[img]
Preview
PDF
KVK-7.pdf

Download (753kB)
Related URLs:
  Item Type: Article
  Uncontrolled Keywords: Prawn culture
  Subjects: Aquaculture
  Aquaculture > Farming/Culture
  Crustacean Fisheries > Prawn and Prawn fisheries
  Divisions: CMFRI-Kochi > Mariculture
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Mariculture
  CMFRI-Kochi > Mariculture
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Mariculture
  Depositing User: Mr. Arun Surendran
  Date Deposited: 29 Oct 2010 11:19
  Last Modified: 09 Sep 2015 15:33
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/5619

  Actions (login required)

  View Item View Item