ചെമ്മീന്‍കൃഷി : യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍(Krishi Vigyan Kendra for Mariculture Series_07) (Malayalam version)

Unnithan, K Asokakumaran (1986) ചെമ്മീന്‍കൃഷി : യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍(Krishi Vigyan Kendra for Mariculture Series_07) (Malayalam version). Krishi Vigyan Kendra for Mariculture Series . pp. 1-8.

[img]
Preview
PDF
736Kb

Abstract

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:Prawn culture
Subjects:Aquaculture
Aquaculture > Farming/Culture
Crustacean Fisheries > Prawn and Prawn fisheries
Divisions:CMFRI-Cochin > Mariculture
ID Code:5619
Deposited By:Geetha P Mrs
Deposited On:29 Oct 2010 16:49
Last Modified:04 Jun 2012 14:34

Repository Staff Only: item control page