കൃഷി യോഗ്യമായ കടല്‍ ചെമ്മീനുകള്‍ (Krishi Vigyan Kendra for Mariculture Series_03) (Malayalam version)

Unnithan, K Asokakumaran and Radhakrishnan, P (1986) കൃഷി യോഗ്യമായ കടല്‍ ചെമ്മീനുകള്‍ (Krishi Vigyan Kendra for Mariculture Series_03) (Malayalam version). Krishi Vigyan Kendra for Mariculture Series . pp. 1-12.

[img]
Preview
PDF
985Kb

Abstract

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:shrimps; culture
Subjects:Aquaculture
Aquaculture > Farming/Culture
Crustacean Fisheries > Prawn and Prawn fisheries
Divisions:CMFRI-Cochin > Mariculture
ID Code:5610
Deposited By:Geetha P Mrs
Deposited On:29 Oct 2010 16:49
Last Modified:04 Jun 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page