ഉത്തരവാദിത്വപര മത്സ്യബന്ധനപെരുമാറ്റചട്ടം. എന്ത്? എന്തിന്? എങ്ങനെ? (Code of Conduct for Responsible Fisheries : What? Why? How?) (Malayalam version)

Ramachandran, C and Ashaletha, S (2002) ഉത്തരവാദിത്വപര മത്സ്യബന്ധനപെരുമാറ്റചട്ടം. എന്ത്? എന്തിന്? എങ്ങനെ? (Code of Conduct for Responsible Fisheries : What? Why? How?) (Malayalam version). Project Report. CMFRI, Kochi.

[img]
Preview
PDF
Code_of_Conduct_What,_Why_How_(Malayalam).pdf

Download (685kB)
Related URLs:
  Item Type: Monograph (Project Report)
  Uncontrolled Keywords: Code of Conduct; Responsible Fisheries
  Subjects: Fish and Fisheries
  Divisions: CMFRI-Kochi > Fishery Extension
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Fishery Extension
  CMFRI-Kochi > Fishery Extension
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Fishery Extension
  Depositing User: Mr. Arun Surendran
  Date Deposited: 25 Oct 2010 10:18
  Last Modified: 09 Sep 2015 15:32
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/5464

  Actions (login required)

  View Item View Item