ഉത്തരവാദിത്വപര മത്സ്യബന്ധനപെരുമാറ്റചട്ടം. എന്ത്? എന്തിന്? എങ്ങനെ? (Code of Conduct for Responsible Fisheries : What? Why? How?) (Malayalam version)

Ramachandran, C and Ashaletha, S (2002) ഉത്തരവാദിത്വപര മത്സ്യബന്ധനപെരുമാറ്റചട്ടം. എന്ത്? എന്തിന്? എങ്ങനെ? (Code of Conduct for Responsible Fisheries : What? Why? How?) (Malayalam version). Project Report. CMFRI, Kochi.

[img]
Preview
PDF
669Kb

Abstract

Item Type:Monograph (Project Report)
Uncontrolled Keywords:Code of Conduct; Responsible Fisheries
Subjects:Fish and Fisheries
Divisions:CMFRI-Cochin > Fishery Extension
ID Code:5464
Deposited By:Geetha P Mrs
Deposited On:25 Oct 2010 15:48
Last Modified:25 Oct 2010 15:48

Repository Staff Only: item control page