ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര മത്സ്യബന്ധന മേഖല (Indian marine fishing sector)

Nair, M K R (1998) ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര മത്സ്യബന്ധന മേഖല (Indian marine fishing sector). In: കടലേകും കനിവുകൾ( Kadalekum Kanivukal – Malayalam version ). Menon, N G and Sasikumar, V,(eds.) സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ (CMFRI), Cochin, pp. 1-6.

[img]
Preview
PDF
175Kb

Abstract

The Indian subcontinent with a total Iand area of 3.3 million km2 and a coast line of 8041 km is blessed with marine wealth. The west coast of the country is bordered by the states of Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala. The east coast is constituted by the marine boundaries of Tamil Nadu, Pondicherry, Andhra Pradesh, Orissa and West Bengal. Besides these, we have sovereign rights over the waters around the Lakshadweep group of islands situated in the Arabian sea and Andaman & Nicobar group of islands situated in the Bay of Bengal. As per the laws of the seas convention, every country has sovereign rights over the waters lying within 200 nautical miles perpendicular to its respective coast line. This sea area is called the Exclusive Economic Zone (EEZ). The nations have absolute rights to explore, exploit, regulate and conserve the living and non-living resources within their EEZ.

Item Type:Book Section
Uncontrolled Keywords:Indian marine fishing sector
Subjects:Marine Fisheries
Divisions:Contributors
ID Code:4706
Deposited By:Geetha P Mrs
Deposited On:24 Sep 2010 11:27
Last Modified:26 Aug 2014 10:01

Repository Staff Only: item control page