മത്തിയുടെ ലഭ്യതയിൽ വൻ ഇടിവ്,കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിച്ചത് കേവലം 3297 ടൺ മത്തി Asianet News dated 6th July 2022

CMFRI, Library (2022) മത്തിയുടെ ലഭ്യതയിൽ വൻ ഇടിവ്,കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിച്ചത് കേവലം 3297 ടൺ മത്തി Asianet News dated 6th July 2022. Asianet News.

[img] Text
Asianet News_06-07-2022.pdf

Download (236kB)
Official URL: https://www.asianetnews.com/agriculture/central-ma...
Related URLs:

  Abstract

  കേരളത്തിൽ മത്തിയുടെ ലഭ്യത ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതായി കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൻറെ (സിഎംഎഫ്ആർഐ) പഠനം. കഴിഞ്ഞ വർഷം കേവലം 3297 ടൺ മത്തിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിച്ചത്. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 75 ശതമാനം കുറവുണ്ടായി. മത്തിയുടെ ലഭ്യതയിൽ 1994 -ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കുറവാണിത്. വാർഷിക ശരാശരിയേക്കാൾ 98 ശതമാനമാണ് കുറഞ്ഞത്.സിഎംഎഫ്ആർഐയിൽനടന്ന ശിൽപശാലയിലാണ് കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത്.

  Item Type: Article
  Subjects: CMFRI News Clippings
  Divisions: Library & Documentation
  Depositing User: Mr. Augustine Sipson N A
  Date Deposited: 15 Jul 2022 05:56
  Last Modified: 15 Jul 2022 05:56
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/16064

  Actions (login required)

  View Item View Item