കൂടുമത്സ്യകൃഷിയിലൂടെ കരിമീൻ, തിലാപ്പിയ വിളവെടുപ്പ് Asianet News dated 24th December 2021

CMFRI, Library (2021) കൂടുമത്സ്യകൃഷിയിലൂടെ കരിമീൻ, തിലാപ്പിയ വിളവെടുപ്പ് Asianet News dated 24th December 2021. Asianet News.

[img] Text
Asianet News_24-12-2021.pdf

Download (140kB)
Official URL: https://www.asianetnews.com/agriculture/karimeen-a...
Related URLs:

  Abstract

  ഏഴിക്കരയിൽ 5 പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടത്തിയ കൂടുകൃഷിയിൽ നിന്നും 250 കിലോ തിലാപ്പിയയാണ് വിളവെടുത്തത്. ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് സബ് പ്ലാനിന് കീഴിലാണ് സിഎംഎഫ്ആർഐ ഇവിടെ മത്സ്യകൃഷിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.

  Item Type: Article
  Subjects: CMFRI News Clippings
  Divisions: Library and Documentation Centre
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 31 Dec 2021 04:43
  Last Modified: 31 Dec 2021 04:43
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/15634

  Actions (login required)

  View Item View Item