കടലാമകളെ സംരക്ഷിക്കൂ...പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനത്തിന്... पारिस्थितिक संतुलन के लिए कच्छपों का परिरक्षण Conserve marine turtles for ecological balance

Vipinkumar, V P and Sathiadhas, R and Ashaletha, S and Harshan, N K (2003) കടലാമകളെ സംരക്ഷിക്കൂ...പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനത്തിന്... पारिस्थितिक संतुलन के लिए कच्छपों का परिरक्षण Conserve marine turtles for ecological balance. [Image]

[img]
Preview
Image
Conserve marine turtles for ecological balance_2003_Vipinkumar V P.jpg

Download (1MB) | Preview
Related URLs:

  Abstract

  കടലാമകളെ സംരക്ഷിക്കൂ...പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനത്തിന്... पारिस्थितिक संतुलन के लिए कच्छपों का परिरक्षण Conserve marine turtles for ecological balance

  Item Type: Image
  Uncontrolled Keywords: Central Marine Fisheries Research Institute; CMFRI; turtle; conservation
  Subjects: Socio Economics and Extension
  Marine Turtle
  Marine Fisheries > Conservation
  Divisions: CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 11 Feb 2020 10:09
  Last Modified: 11 Feb 2020 10:09
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/14101

  Actions (login required)

  View Item View Item