കേരളം സമുദ്ര മത്സ്യബന്ധന നിയന്ത്രണ ചട്ടം 2018 കേരളം സർക്കാരിന്റെ ഫിഷറീസ് & തുറമുഖ (ബി) വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ വിവർത്തനം

Mandro, Ignatious B and Sandhia, R and Ramachandran, C and Gills, Reshma (2018) കേരളം സമുദ്ര മത്സ്യബന്ധന നിയന്ത്രണ ചട്ടം 2018 കേരളം സർക്കാരിന്റെ ഫിഷറീസ് & തുറമുഖ (ബി) വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ വിവർത്തനം. CMFRI Pamphlet (62). pp. 1-4.

[img]
Preview
Text
Ramachandran C_2018_KMFRA_Malayalam Translation.pdf.pdf

Download (9MB) | Preview
Related URLs:

  Abstract

  കേരളം സമുദ്ര മത്സ്യബന്ധന നിയന്ത്രണ ചട്ടം 2018 കേരളം സർക്കാരിന്റെ ഫിഷറീസ് & തുറമുഖ (ബി) വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ വിവർത്തനം

  Item Type: Article
  Uncontrolled Keywords: Marine Fisheries Policy; Kerala
  Subjects: Marine Fisheries > Policy
  Marine Fisheries
  Divisions: CMFRI-Kochi > Fishery Extension
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Fishery Extension
  CMFRI-Kochi > Fishery Extension
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Fishery Extension
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 04 Dec 2018 06:36
  Last Modified: 12 Mar 2020 10:27
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/13258

  Actions (login required)

  View Item View Item