പൂക്കൈതയിൽ വനിതാ സ്വാശ്രയത്വം കക്ക സംസ്കരണത്തിലൂടെ : ഉപജീവനത്തിനൊരു കൈത്താങ്ങ് (A Shot in the Arm for Livelihood Success Story of Clam Processing Women SHGs in Pookaitha)

Vipinkumar, V P and Shinoj, P and Vidya, R and Harshan, N K and Narayanakumar, R and Gopalakrishnan, A (2017) പൂക്കൈതയിൽ വനിതാ സ്വാശ്രയത്വം കക്ക സംസ്കരണത്തിലൂടെ : ഉപജീവനത്തിനൊരു കൈത്താങ്ങ് (A Shot in the Arm for Livelihood Success Story of Clam Processing Women SHGs in Pookaitha). [Video]

[img] Video
A Shot in the Arm for Livelihood Success Story of Clam Processing Women SHGs in Pookaitha_Malayalam_New.mov

Download (40MB)
[img]
Preview
Image
CD Sticker Pookkaitha Mal.jpg

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Image
cover Pookkaitha Malayalam.jpg

Download (8MB) | Preview
Related URLs:

  Abstract

  A Shot in the Arm for Livelihood Success Story of Clam Processing Women SHGs in Pookaitha

  Item Type: Video
  Uncontrolled Keywords: Livelihood Success Story; Clam Processing; Women SHGs; Pookaitha
  Subjects: Molluscan Fisheries > Clam
  Video
  Socio Economics and Extension
  Divisions: CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 10 Feb 2017 08:53
  Last Modified: 14 Aug 2017 06:21
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/11537

  Actions (login required)

  View Item View Item