കുമ്പളങ്ങിയിലെ ചീനവല : വനിതാ സ്വാശ്രയത്വത്തിന്റെ വിജയഗാഥ (Chinese Dip Net in Kumbalangi: A Striking Success Story of Women SHGs)

Vipinkumar, V P and Narayanakumar, R and Harshan, N K and Sunil, P V and Gopalakrishnan, A (2016) കുമ്പളങ്ങിയിലെ ചീനവല : വനിതാ സ്വാശ്രയത്വത്തിന്റെ വിജയഗാഥ (Chinese Dip Net in Kumbalangi: A Striking Success Story of Women SHGs). [Video]

[img] Video
Chinese dipnet in Kumbalanghi_Malayalam.mp4

Download (17MB)
[img]
Preview
Image
Chinese dipnets in Kumbalangi_Malayalam.jpg

Download (683kB) | Preview
Related URLs:

  Abstract

  കുമ്പളങ്ങിയിലെ ചീനവല : വനിതാ സ്വാശ്രയത്വത്തിന്റെ വിജയഗാഥ Chinese Dip Net in Kumbalangi: A Striking Success Story of Women SHGs

  Item Type: Video
  Uncontrolled Keywords: SHG; Kumbalanghi; cage farming
  Subjects: Video
  Socio Economics and Extension
  Aquaculture
  Divisions: CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division

  CMFRI-Kochi > Marine Capture > Molluscan Fisheries Division
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Marine Capture > Molluscan Fisheries Division
  CMFRI-Kochi > Marine Capture > Molluscan Fisheries Division
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Marine Capture > Molluscan Fisheries Division
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 09 Aug 2016 04:26
  Last Modified: 09 Aug 2016 04:26
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/10985

  Actions (login required)

  View Item View Item