വേമ്പനാട് തടാകത്തിൽ കൂടുമത്സ്യക്കൃഷിയുടെ വിജയഗാഥ (Success Saga of Cage Farming SHGs in Vembanadu)

Vipinkumar, V P and Ignatius, Boby and Narayanakumar, R and Pushkaran, K N and Harshan, N K and Gopalakrishnan, A (2016) വേമ്പനാട് തടാകത്തിൽ കൂടുമത്സ്യക്കൃഷിയുടെ വിജയഗാഥ (Success Saga of Cage Farming SHGs in Vembanadu). [Video]

[img] Video
Success Saga of Cage farming SHGs in vembanadu_Malayalam.mp4

Download (22MB)
[img]
Preview
Image
Success Saga of cage farming_Malayalam.jpg

Download (688kB) | Preview
Related URLs:

  Abstract

  വേമ്പനാട് തടാകത്തിൽ കൂടുമത്സ്യക്കൃഷിയുടെ വിജയഗാഥ Success Saga of Cage Farming SHGs in Vembanadu

  Item Type: Video
  Uncontrolled Keywords: SHG; Vembanad; cage farming
  Subjects: Video
  Socio Economics and Extension
  Aquaculture
  Divisions: CMFRI-Kochi > Fisheries Economics and Extension
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Fisheries Economics and Extension
  CMFRI-Kochi > Fisheries Economics and Extension
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Fisheries Economics and Extension

  CMFRI-Kochi > Marine Capture > Molluscan Fisheries
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Marine Capture > Molluscan Fisheries
  CMFRI-Kochi > Marine Capture > Molluscan Fisheries
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Marine Capture > Molluscan Fisheries
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 09 Aug 2016 04:30
  Last Modified: 10 Aug 2016 10:31
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/10983

  Actions (login required)

  View Item View Item