ജി.ഐ.എഫ്.റ്റി (G.I.F.T) തിലാപ്പിയ കൂടുമത്സ്യക്കൃഷി: പരമ്പരാഗത ചെമ്മീൻ കുളങ്ങളിൽ മഴക്കാല കൃഷിക്ക് ഒരു നൂതന മാർഗ്ഗം Cage Culture of GIFT Tilapia: A Farming Option during Monsoon Season in Traditional Shrimp Ponds

Imelda, Joseph and Ignatius, Boby and Venugopal, K M (2014) ജി.ഐ.എഫ്.റ്റി (G.I.F.T) തിലാപ്പിയ കൂടുമത്സ്യക്കൃഷി: പരമ്പരാഗത ചെമ്മീൻ കുളങ്ങളിൽ മഴക്കാല കൃഷിക്ക് ഒരു നൂതന മാർഗ്ഗം Cage Culture of GIFT Tilapia: A Farming Option during Monsoon Season in Traditional Shrimp Ponds. Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi.

[img]
Preview
PDF
GIFT_Tilapia_Koodumatsyakrishi_Malayalam.pdf

Download (1MB)
Related URLs:

  Abstract

  CMFRI supports the farmers and small entrepreneurs with technical inputs for farming of gift in cages. (G.I.F.T) തിലാപ്പിയ കൂടുമത്സ്യക്കൃഷി: പരമ്പരാഗത ചെമ്മീൻ കുളങ്ങളിൽ മഴക്കാല കൃഷിക്ക് ഒരു നൂതന മാർഗ്ഗം

  Item Type: Other
  Uncontrolled Keywords: Cage Culture; GIFT Tilapia; Monsoon Season fish farming; Traditional Shrimp Ponds; ജി.ഐ.എഫ്.റ്റി; തിലാപ്പിയ കൂടുമത്സ്യക്കൃഷി; മഴക്കാല കൃഷി; പരമ്പരാഗത ചെമ്മീൻ കുളങ്ങൾ
  Subjects: CMFRI Publications > CMFRI Brochures
  Aquaculture > Tropical fish
  Aquaculture > Cage culture
  Divisions: CMFRI-Kochi > Mariculture
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Mariculture
  CMFRI-Kochi > Mariculture
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Mariculture
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 17 Jul 2014 11:05
  Last Modified: 09 Jun 2016 04:54
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/10134

  Actions (login required)

  View Item View Item