സാങ്കേതിക വിദ്യാവ്യാപനം: സ്ഥാപന-ഗ്രാമ-ബന്ധിത-പരിപാടികൾ പരിശീലനത്തിലൂടെ Technology Diffusion- Training Programmes under I V L P

Sathiadhas, R (2004) സാങ്കേതിക വിദ്യാവ്യാപനം: സ്ഥാപന-ഗ്രാമ-ബന്ധിത-പരിപാടികൾ പരിശീലനത്തിലൂടെ Technology Diffusion- Training Programmes under I V L P. CMFRI Special Publication (81). Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi, Kochi.

[img]
Preview
Text
Special_publn_81.pdf

Download (29MB)
Related URLs:

  Abstract

  സാങ്കേതിക വിദ്യാവ്യാപനം സ്ഥാപന-ഗ്രാമ-ബന്ധിത-പരിപാടികൾ പരിശീലനത്തിലൂടെ Institution Village Linkage Programme for Technology Assessment and Refinement in the Coastal Agro Eco-system of Ernakulam, Kerala

  Item Type: Book
  Subjects: Socio Economics and Extension > Fisheries Extension
  CMFRI Publications > CMFRI Special Publications
  Divisions: CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 21 Jul 2012 06:55
  Last Modified: 07 Feb 2023 11:38
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/9018

  Actions (login required)

  View Item View Item