കോവിഡ് കാലത്തെ കാർഷിക മുന്നേറ്റത്തിന് സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ. Kisan Vani All India Radio Kochi F M 102.3 dated 02nd June 2020

CMFRI, Kochi (2020) കോവിഡ് കാലത്തെ കാർഷിക മുന്നേറ്റത്തിന് സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ. Kisan Vani All India Radio Kochi F M 102.3 dated 02nd June 2020. [Video]

[img] Video
Kisanvani-Kochi AIR Covid-19 & CMFRI_02 June 2020.mp4

Download (24MB)
Related URLs:

  Abstract

  കോവിഡ് കാലത്തെ കാർഷിക മുന്നേറ്റത്തിന് സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ.

  Item Type: Video
  Uncontrolled Keywords: കോവിഡ്;കാർഷിക മുന്നേറ്റത്തിന്; സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ.
  Subjects: CMFRI
  CMFRI News Clippings
  Divisions: Library and Documentation Centre
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 28 Jan 2021 06:57
  Last Modified: 28 Jan 2021 06:57
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/14821

  Actions (login required)

  View Item View Item