നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിലൂടെ ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് (Malayalam Translation of Movie संकल्प से सिद्धि)

Subramannian, Shinoj and Vikas, P A and Vipinkumar, V P and Uma, E K and Edison, Shoji Joy and Anjelo, F Pushparaj and Sreekala, P and Gopalakrishnan, A (2017) നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിലൂടെ ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് (Malayalam Translation of Movie संकल्प से सिद्धि). [Video]

[img] Video
Nischayadardyathiloode Falaprapthiyilekku_KVK MOVIE_2017.mp4

Download (82MB)
[img]
Preview
Image
cd cover KVK Agri.jpg

Download (6MB) | Preview
[img]
Preview
Image
CD Sticker- KVK Agri.jpg

Download (2MB) | Preview
Related URLs:

  Abstract

  നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിലൂടെ ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് Malayalam Translation of Movie संकल्प से सिद्धि

  Item Type: Video
  Uncontrolled Keywords: നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിലൂടെ ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക്
  Subjects: Video
  Socio Economics and Extension
  Divisions: CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 18 Nov 2017 10:15
  Last Modified: 28 Feb 2024 11:22
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/12339

  Actions (login required)

  View Item View Item