ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുടെയും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുസ്ഥിരമായ ചെറുകിട മത്സ്യമേഖല സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനായി സ്വമേധയാ നടപ്പിലാക്കേണ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ (Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication)

Ramachandran, C and Narayanakumar, R and Jayasankar, J and Vipinkumar, V P and Suresh, V K (2016) ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുടെയും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുസ്ഥിരമായ ചെറുകിട മത്സ്യമേഖല സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനായി സ്വമേധയാ നടപ്പിലാക്കേണ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ (Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication). CMFRI Special Publication (124). Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi.

[img]
Preview
Text
SP 124_Voluntary Guidelines_Malayalam.pdf

Download (3MB) | Preview
Related URLs:

  Abstract

  ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുടെയും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുസ്ഥിരമായ ചെറുകിട മത്സ്യമേഖല സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനായി സ്വമേധയാ നടപ്പിലാക്കേണ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ Technical Consultation on International Guidelines for securing sustainable small scale fisheries Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication

  Item Type: Book
  Uncontrolled Keywords: Voluntary Guidelines; Sustainable Small-scale Fisheries; Food Security; Poverty Eradication
  Subjects: CMFRI
  CMFRI Publications > CMFRI Special Publications
  Divisions: CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 19 Apr 2016 06:33
  Last Modified: 18 May 2018 07:09
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/10761

  Actions (login required)

  View Item View Item