സാങ്കേതിക വിദ്യാവ്യാപനം: സ്ഥാപന-ഗ്രാമ-ബന്ധിത-പരിപാടികൾ പരിശീലനത്തിലൂടെ Technology Diffusion- Training Programmes under I V L P ��������� �� ����� � �������� ���������� ����� � � � �

Sathiadhas, R, ed. (2004) സാങ്കേതിക വിദ്യാവ്യാപനം: സ്ഥാപന-ഗ്രാമ-ബന്ധിത-പരിപാടികൾ പരിശീലനത്തിലൂടെ Technology Diffusion- Training Programmes under I V L P ��������� �� ����� � �������� ���������� ����� � � � �. CMFRI Special Publication (81). Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi, pp. 1-7.

[img]
Preview
PDF
Special_publn_81.pdf

Download (29MB)
Related URLs:

  Abstract

  സാങ്കേതിക വിദ്യാവ്യാപനം സ്ഥാപന-ഗ്രാമ-ബന്ധിത-പരിപാടികൾ പരിശീലനത്തിലൂടെ ��������� �� Institution Village Linkage Programme for Technology Assessment and Refinement in the Coastal Agro Eco-system of Ernakulam, Kerala ����� � ����������������� �� ����� � �������� ���������� ����� � � � � ���������� ����� � � � �

  Item Type: Book
  Uncontrolled Keywords: Technology Diffusion; Training Programmes; Institution Village Linked Programme
  Subjects: Socio Economics and Extension > Fisheries Extension
  CMFRI Special Publication
  Divisions: CMFRI-Kochi > Fishery Extension
  Subject Area > CMFRI Brochures > CMFRI-Kochi > Fishery Extension
  CMFRI-Kochi > Fishery Extension
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 21 Jul 2012 06:55
  Last Modified: 09 Sep 2015 15:53
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/9018

  Actions (login required)

  View Item View Item