മത്സ്യമേഖലയിലെ ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളും വായ്പാപദ്ധതികളും

Sathiadhas, R and Aswathy, N (2003) മത്സ്യമേഖലയിലെ ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളും വായ്പാപദ്ധതികളും. [Teaching Resource]

[img]
Preview
PDF
792Kb

Abstract

Training Material for Post Harvest handling of Shrimp and Clam Products

Item Type:Teaching Resource
Uncontrolled Keywords:Fisheries Economics; Fisheries Extension; NABARD
Subjects:Socio Economic and Extension > Fisheries Extension
Socio Economic and Extension > Fisheries Economics
Divisions:CMFRI-Cochin > Fishery Extension
ID Code:7056
Deposited By:Geetha P Mrs
Deposited On:28 Jan 2011 10:48
Last Modified:18 Sep 2014 12:08

Repository Staff Only: item control page