കേരളത്തിലെ കംകിടി വര്ഗ്ഗ സമ്പത്തും ജലകൃഷിരംഗത്ത് വനിതാശാക്തീകരണസാദ്ധ്യതയും

Radhakrishnan, E V and Nandakumar, G and Manisseri, Mary K and Janaki, V K (2003) കേരളത്തിലെ കംകിടി വര്ഗ്ഗ സമ്പത്തും ജലകൃഷിരംഗത്ത് വനിതാശാക്തീകരണസാദ്ധ്യതയും. [Teaching Resource]

[img]
Preview
PDF
6-11_EVR.pdf

Download (2MB)
Related URLs:

  Abstract

  Training Material for Post Harvest handling of Shrimp and Clam Products

  Item Type: Teaching Resource
  Uncontrolled Keywords: crustacean resources; aquaculture; women empowerment
  Subjects: Aquaculture
  Socio Economics and Extension > Fisheries Extension
  Crustacean Fisheries
  Divisions: CMFRI-Kochi > Marine Capture > Crustacean Fisheries Division
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Marine Capture > Crustacean Fisheries Division
  CMFRI-Kochi > Marine Capture > Crustacean Fisheries Division
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Marine Capture > Crustacean Fisheries Division
  Depositing User: Mr. Arun Surendran
  Date Deposited: 20 Jan 2011 12:12
  Last Modified: 09 Sep 2015 15:41
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/7040

  Actions (login required)

  View Item View Item