ചെറുകിട കുടില്‍ വ്യവസായ മത്സ്യസംസ്കരണ രംഗത്ത് ഉല്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന വര്‍ദ്ധിത മത്സ്യോല്പന്നങ്ങള്‍ (Value added fish products in small scale cottage industrial fish processing sector) Malayalam

Vijayan, P K (2004) ചെറുകിട കുടില്‍ വ്യവസായ മത്സ്യസംസ്കരണ രംഗത്ത് ഉല്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന വര്‍ദ്ധിത മത്സ്യോല്പന്നങ്ങള്‍ (Value added fish products in small scale cottage industrial fish processing sector) Malayalam. CMFRI Special Publication - Technology Diffusion - Training Programmes under IVLP ( Malayalam) (81). pp. 41-49.

[img]
Preview
PDF
435Kb

Abstract

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:Value added fish products; small scale cottage industrial fish processing sector; Technology Diffusion; Training Programmes; IVLP;
Subjects:Fishery Technology > Processing Technology
Divisions:Contributors
ID Code:5847
Deposited By:Geetha P Mrs
Deposited On:29 Oct 2010 16:50
Last Modified:04 Jun 2012 14:31

Repository Staff Only: item control page