സ്ഥാപന-ഗ്രാമ-ബന്ധിത പരിപാടികളിലൂടെ കാര്‍ഷിക പങ്കാളിത്തവും, തീരദേശ ഗ്രാമവികസനവും - അനുഭവപാഠങ്ങള്‍ (Farmers' participation and the coastal village development : Experiences of Institution-Village-Linkage-Programme ) (Malayalam)

Sathiadhas, R and Jayan, K N and Sadanandan, Sindhu (2004) സ്ഥാപന-ഗ്രാമ-ബന്ധിത പരിപാടികളിലൂടെ കാര്‍ഷിക പങ്കാളിത്തവും, തീരദേശ ഗ്രാമവികസനവും - അനുഭവപാഠങ്ങള്‍ (Farmers' participation and the coastal village development : Experiences of Institution-Village-Linkage-Programme ) (Malayalam). CMFRI Special Publication - Technology Diffusion - Training Programmes under IVLP ( Malayalam) (81). pp. 1-3.

[img]
Preview
PDF
434Kb

Abstract

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:Technology Diffusion; Training Programmes; IVLP; coastal village development; Farmers' participation
Subjects:Socio Economic and Extension
Divisions:CMFRI-Cochin > Fishery Extension
ID Code:5771
Deposited By:Geetha P Mrs
Deposited On:28 Oct 2010 15:25
Last Modified:04 Jun 2012 14:52

Repository Staff Only: item control page