സ്ഥാപന-ഗ്രാമ-ബന്ധിത പരിപാടികളിലൂടെ കാര്‍ഷിക പങ്കാളിത്തവും, തീരദേശ ഗ്രാമവികസനവും - അനുഭവപാഠങ്ങള്‍ (Farmers' participation and the coastal village development : Experiences of Institution-Village-Linkage-Programme ) (Malayalam)

Sathiadhas, R and Jayan, K N and Sadanandan, Sindhu (2004) സ്ഥാപന-ഗ്രാമ-ബന്ധിത പരിപാടികളിലൂടെ കാര്‍ഷിക പങ്കാളിത്തവും, തീരദേശ ഗ്രാമവികസനവും - അനുഭവപാഠങ്ങള്‍ (Farmers' participation and the coastal village development : Experiences of Institution-Village-Linkage-Programme ) (Malayalam). In: Technology Diffusion - Training Programmes under IVLP സാങ്കേതിക വിദ്യാ വ്യാപനം സ്ഥാപന-ഗ്രാമ-ബന്ധിത-പരിപാടികൾ-പരിശീലനത്തിലൂടെ. CMFRI Special Publication (81). ICAR-Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi, pp. 1-3.

[img]
Preview
PDF
1._Sat.pdf

Download (445kB)
Official URL: http://eprints.cmfri.org.in/13862/
Related URLs:

  Abstract

  സ്ഥാപന-ഗ്രാമ-ബന്ധിത പരിപാടികളിലൂടെ കാര്‍ഷിക പങ്കാളിത്തവും, തീരദേശ ഗ്രാമവികസനവും - അനുഭവപാഠങ്ങള്‍ (Farmers' participation and the coastal village development : Experiences of Institution-Village-Linkage-Programme ) (Malayalam)

  Item Type: Book Section
  Uncontrolled Keywords: Technology Diffusion; Training Programmes; IVLP; coastal village development; Farmers' participation
  Subjects: Socio Economics and Extension
  Divisions: CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Depositing User: Mr. Arun Surendran
  Date Deposited: 28 Oct 2010 09:55
  Last Modified: 25 Jul 2022 10:45
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/5771

  Actions (login required)

  View Item View Item