കരിമീന് (Krishi Vigyan Kendra for Mariculture Series_06) (Malayalam version)

Radhakrishnan, P and Unnithan, K Asokakumaran (1986) കരിമീന് (Krishi Vigyan Kendra for Mariculture Series_06) (Malayalam version). Krishi Vigyan Kendra for Mariculture Series. pp. 1-6.

[img]
Preview
PDF
KVK-6.pdf

Download (698kB)
Related URLs:
  Item Type: Article
  Uncontrolled Keywords: Karimeen; Etroplus
  Subjects: Aquaculture
  Aquaculture > Farming/Culture
  Divisions: CMFRI-Kochi > Mariculture
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Mariculture
  CMFRI-Kochi > Mariculture
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Mariculture
  Depositing User: Mr. Arun Surendran
  Date Deposited: 29 Oct 2010 11:19
  Last Modified: 09 Sep 2015 15:33
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/5618

  Actions (login required)

  View Item View Item