മത്സ്യപോഷണവും തീററയുല്പാദനവും (Fish nutrition and feed production)

Nair, K G Ramachandran and Vijayagopal, P (1998) മത്സ്യപോഷണവും തീററയുല്പാദനവും (Fish nutrition and feed production). In: കടലേകും കനിവുകൾ (Kadalekum Kanivukal – Malayalam version ). Menon, N G and Sasikumar, V,(eds.) സി.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ (CMFRI), Cochin, pp. 104-108.

[img]
Preview
PDF
166Kb

Abstract

Man began to think of fish culture when he realised that the oceans and other waterbodies could not provide sufficient fish to meet the demand of increasing population. This led to the beginning of studies on the reproduction and nutritional requirements of different species of fish. Fish that grow in natural waters get their food from their environment. They move in the sea, lake or river in search of food and favourable conditions for growth and reproduction. When fish are stocked in ponds and farms they have to get additional supply of nutrients fi*om external sources.

Item Type:Book Section
Uncontrolled Keywords:Fish nutrition; feed production
Subjects:Fish and Fisheries > Fish Nutrition
Food and Feeding
Marine Fisheries > Feed
Divisions:CMFRI-Cochin > Physiology and Nutrition Pathology
Contributors
ID Code:4834
Deposited By:Geetha P Mrs
Deposited On:24 Sep 2010 11:24
Last Modified:26 Aug 2014 11:10

Repository Staff Only: item control page