സമുദ്ര മേഖലയിലെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാത്ത വിഭവങ്ങള്‍ (The unexploited marine resources)

Thomas, P A (1998) സമുദ്ര മേഖലയിലെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാത്ത വിഭവങ്ങള്‍ (The unexploited marine resources). In: കടലേകും കനിവുകള്‍ ( Kadalekum Kanivukal – Malayalam version ). Menon, N G and Sasikumar, V,(eds.) സി.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ (CMFRI), Cochin, pp. 68-71.

[img]
Preview
PDF
114Kb

Abstract

From time immemorial the oceans are considered a 'treasure house' for mankind. Resources which are conventionalIy exploited from our seas may be classified under two groups, the living and the non-living. Fishes, prawns, crabs, lobsters, mussels, oysters, clams, cuttle fishes, squids and a few seaweeds fall under the former category whereas items such as petrol, cooking gas and salt come under the latter. Only the living resources which have food value are enlisted in all global fishery assessment. In the present context, a discussion on the conventionally exploited resources of our seas has no relevance. Many resources that are unconventional as per present concepts and standards have drawn attention of researchers. Those items with no food value, but have gained medicinal importance are dealt with here. There was not much knowledge on the properties of some of these resources and they were being indiscriminately exploited and exported.

Item Type:Book Section
Uncontrolled Keywords:unexploited marine resources
Subjects:Marine Ecosystems
Marine Ecosystems > Sponges
Marine Ecosystems > Gorgonids
Divisions:CMFRI-Cochin > Fishery Environment
ID Code:4800
Deposited By:Geetha P Mrs
Deposited On:24 Sep 2010 11:19
Last Modified:04 Jun 2012 11:51

Repository Staff Only: item control page