പുതിയ കണ്ടെത്തലുമായി സിഎംഎഫ്ആർഐ: ഇന്ത്യൻ കടലുകളിൽ പുതുനെയ്മീൻ തിളക്കം Deshabhimani dated 15th November 2023

CMFRI, Library (2023) പുതിയ കണ്ടെത്തലുമായി സിഎംഎഫ്ആർഐ: ഇന്ത്യൻ കടലുകളിൽ പുതുനെയ്മീൻ തിളക്കം Deshabhimani dated 15th November 2023. Deshabhimani.

[img] Text
Deshabhimani_15-11-2023.pdf

Download (119kB)
Related URLs:

  Abstract

  ഇന്ത്യൻ കടലുകളിൽ നെയ്മീനുകളുടെ എണ്ണം നിലവിലെ നാലിൽ നിന്നും ആറായി ഉയർന്നു. ഏറെ ആവശ്യക്കാരുള്ളതും ഉയർന്ന വിപണിമൂല്യവുമുള്ളതാണ് നെയ്മീൻ. ഇന്ത്യയുടെ കടൽ മത്സ്യസമ്പത്തിലേക്ക് രണ്ട് നെയ്മീനുകൾ കൂടി. കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്റേതാണ് (സിഎംഎഫ്ആർഐ) കണ്ടെത്തൽ. ഒന്ന് പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ അറേബ്യൻ സ്പാരോ നെയ്മീനാണ്. സ്‌കോംബെറോമോറസ് അവിറോസ്ട്രസ് എന്നാണ് ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായി നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ട റസൽസ് പുള്ളിനെയ്മീനാണ്

  Item Type: Article
  Subjects: CMFRI News Clippings
  Divisions: Library and Documentation Centre
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 16 Nov 2023 06:50
  Last Modified: 16 Nov 2023 06:50
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/17688

  Actions (login required)

  View Item View Item