ഇന്ത്യയിലെ സമുദ്ര മത്സ്യസമ്പത്ത് സുസ്ഥിരം: സിഎംഎഫ്ആർഐ റിപ്പോർട്ട് Malayala Manorama dated 3rd September 2023

CMFRI, Library (2023) ഇന്ത്യയിലെ സമുദ്ര മത്സ്യസമ്പത്ത് സുസ്ഥിരം: സിഎംഎഫ്ആർഐ റിപ്പോർട്ട് Malayala Manorama dated 3rd September 2023. Malayala Manorama.

[img] Text
Malayala Manorama_03-09-2023.pdf

Download (253kB)
Related URLs:

  Abstract

  ഇന്ത്യയിലെ സമുദ്രമത്സ്യ സമ്പത്ത് സുസ്ഥിരമെന്ന് പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ട്. കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് (സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ) ഇത് സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾ നടത്തിയത്. 2022-ൽ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയ 135 മത്സ്യസമ്പത്തുകളിൽ 91.1 ശതമാനവും അമിതമായി പിടിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കേവലം 4.4 ശതമാനം മാത്രമാണ് അമിത മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിധേയമാകുന്നത്. രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിലേക്ക് ഏറെ കരുത്തുപകരുന്നതാണ് പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ട്. വിദേശ വിപണികളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സമുദ്ര ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാനും, സീ ഫുഡ് കയറ്റുമതി മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഈ പഠനം സഹായിക്കുന്നതാണ്.

  Item Type: Article
  Subjects: CMFRI News Clippings
  Divisions: Library and Documentation Centre
  Depositing User: Mr. Augustine Sipson N A
  Date Deposited: 05 Sep 2023 07:12
  Last Modified: 05 Sep 2023 07:12
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/17391

  Actions (login required)

  View Item View Item