കല്ലുമ്മക്കായ കൃഷി ഒരു സംഗ്രഹം

Vipinkumar, V P and Gills, Reshma and Ignatius, Boby and Rajesh, N and Vidya, R and Elizabeth Joshua, Nisha and Athira, P V and Sary, P S and Binitha, K V and Ambrose, T V and Smitha, R X (2023) കല്ലുമ്മക്കായ കൃഷി ഒരു സംഗ്രഹം. ICAR- Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi.

[img] Text
STI Hub Technological Information Series.7_Malayalam.pdf

Download (1MB)
Related URLs:

  Abstract

  കല്ലുമ്മക്കായ കൃഷി ഒരു സംഗ്രഹം: കൃഷിക്കനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളും, വിവിധ തരതരത്തിലുള്ള കൃഷി രീതികളും.

  Item Type: Other
  Uncontrolled Keywords: Mussel Culture
  Subjects: Aquaculture > Farming/Culture
  Molluscan Fisheries > Mussel culture
  Aquaculture
  Divisions: CMFRI-Kochi > Agricultural Technology Information Centre
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Agricultural Technology Information Centre
  CMFRI-Kochi > Agricultural Technology Information Centre
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Agricultural Technology Information Centre

  CMFRI-Kochi > Mariculture Division
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Mariculture Division
  CMFRI-Kochi > Mariculture Division
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Mariculture Division

  CMFRI-Kochi > Marine Capture > Shellfish Fisheries Division
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Marine Capture > Shellfish Fisheries Division
  CMFRI-Kochi > Marine Capture > Shellfish Fisheries Division
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Marine Capture > Shellfish Fisheries Division
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 22 Aug 2023 05:54
  Last Modified: 13 Nov 2023 06:54
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/17367

  Actions (login required)

  View Item View Item