കുളങ്ങളിൽ ഗ്രാസ് കാർപ്പ് കൃഷി

Vikas, P A and Subramannian, Shinoj കുളങ്ങളിൽ ഗ്രാസ് കാർപ്പ് കൃഷി. [Audio]

[img] Video
Grass Carp_Vikas PA_Samakalikam.m4a

Download (7MB)
Related URLs:

  Abstract

  കുളങ്ങളിൽ ഗ്രാസ് കാർപ്പ് കൃഷി

  Item Type: Audio
  Additional Information: Samakalikam in All India Radio Kochi (FM 102.3)
  Uncontrolled Keywords: Grass carp; aquaculture
  Subjects: Aquaculture > Tropical fish
  Aquaculture
  Freshwater Fisheries
  Divisions: CMFRI - Krishi Vigyan Kendra (KVK)
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 24 Apr 2023 08:28
  Last Modified: 28 Feb 2024 11:22
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/16998

  Actions (login required)

  View Item View Item