എട്ട് മാസം കൂടുകൃഷി, 3 ലക്ഷം വരുമാനം, ഇതൊരു വിജയഗാഥ Malayalam News dated 30th March 2023

CMFRI, Library (2023) എട്ട് മാസം കൂടുകൃഷി, 3 ലക്ഷം വരുമാനം, ഇതൊരു വിജയഗാഥ Malayalam News dated 30th March 2023. Malayalam News.

[img] Text
Malayalam News_30-03-2023.pdf

Download (254kB)
Official URL: https://www.malayalamnewsdaily.com/node/775211/ker...
Related URLs:

  Abstract

  തീരപ്രദേശ ജലാശയങ്ങളിലെ കൂടുകൃഷി സംരംഭങ്ങളിൽ മികച്ച വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മത്സ്യക്കർഷകരാണെന്ന് പഠനം. സംസ്ഥാനത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള 40 ശതമാനത്തോളം സംരംഭങ്ങൾ ഒരു യൂണിറ്റിൽനിന്ന് രണ്ടു ലക്ഷം മുതൽ മൂന്നു ലക്ഷം വരെ വരുമാനം നേടുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണസ്ഥാപനം (സി എം എഫ് ആർ ഐ) നടത്തിയ പഠനം പറയുന്നു. എന്നാൽ കടലിൽ നടത്തുന്ന കൂടുകൃഷിയിൽ ഉയർന്ന വരുമാനം നേടുന്നത് ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ കർഷകരാണ്. മാരികൾച്ചർ സംരഭങ്ങൾ ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എട്ട് മാസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടുമത്സ്യകൃഷിക്ക് 175 മുതൽ 396 വരെ തൊഴിൽദിനങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭക്ഷ്യ-മരുന്ന്-വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിൽ കടൽപായൽ ധാരാളമായി ആവശ്യമായിവരുന്നതിനാൽ ഇവയുടെ കൃഷിക്ക് മികച്ച വരുമാന സാധ്യതയാണുള്ളത്.

  Item Type: Article
  Subjects: CMFRI News Clippings
  Divisions: Library and Documentation Centre
  Depositing User: Mr. Augustine Sipson N A
  Date Deposited: 03 Apr 2023 10:08
  Last Modified: 03 Apr 2023 10:08
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/16947

  Actions (login required)

  View Item View Item