കൂടുമത്സ്യ കൃഷി സംരംഭം: വരുമാനത്തിൽ കേരളം മുന്നിൽ Chandrika dated 29th March 2023

CMFRI, Library (2023) കൂടുമത്സ്യ കൃഷി സംരംഭം: വരുമാനത്തിൽ കേരളം മുന്നിൽ Chandrika dated 29th March 2023. Chandrika.

[img] Text
Chandrika_29-03-2023.pdf

Download (236kB)
Related URLs:

  Abstract

  തീരപ്രദേശ ജലാശയങ്ങളിലെ കൂടുകൃഷി സംരംഭങ്ങളിൽ മികച്ച വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മത്സ്യക്കർഷകരാണെന്ന് പഠനം. സംസ്ഥാനത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള 40 ശതമാനത്തോളം സംരംഭങ്ങൾ ഒരു യൂണിറ്റിൽനിന്ന് രണ്ടു ലക്ഷം മുതൽ മൂന്നു ലക്ഷം വരെ വരുമാനം നേടുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണസ്ഥാപനം (സി എം എഫ്ആർ ഐ) നടത്തിയ പഠനം പറയുന്നു. എന്നാൽ കടലിൽ നടത്തുന്ന കൂടുകൃഷിയിൽ ഉയർന്ന വരുമാനം നേടുന്നത് ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ കർഷകരാണ്. ഓരോ വർഷവും ചുഴലിക്കാറ്റും മറ്റു പ്രതികൂലകാലാവസ്ഥയും കാരണം മത്സ്യബന്ധന ദിനങ്ങൾ കുറയുമ്പോൾ കൂടുമത്സ്യകൃഷി, കടൽപായൽ കൃഷി തുടങ്ങിയ മാരികൾച്ചർ സംരംഭങ്ങൾ അധികവരുമാനത്തിനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ് മത്സ്യ ത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകുന്നത്.

  Item Type: Article
  Subjects: CMFRI News Clippings
  Divisions: Library and Documentation Centre
  Depositing User: Mr. Augustine Sipson N A
  Date Deposited: 03 Apr 2023 09:59
  Last Modified: 03 Apr 2023 09:59
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/16929

  Actions (login required)

  View Item View Item