കടലിൽ കൂടുമത്സ്യകൃഷി: ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പ്രതിവർഷം 21.3 ലക്ഷം ടൺ മത്സ്യോത്പാദനം Suprabhatham dated 7th February 2023

CMFRI, Library (2023) കടലിൽ കൂടുമത്സ്യകൃഷി: ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പ്രതിവർഷം 21.3 ലക്ഷം ടൺ മത്സ്യോത്പാദനം Suprabhatham dated 7th February 2023. Suprabhatham.

[img] Text
Suprabhatham_08-02-2023.pdf

Download (273kB)
Related URLs:

  Abstract

  കടൽ തീരത്ത് നിന്നും 10 കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ 146 ഇടത്ത് കൂടുമത്സ്യകൃഷിക്ക് ഒരുങ്ങി കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (സിഎംഎഫ്ആർഐ). തീരത്ത് നിന്നും 10 കിമി കടൽപരിധിയിലാണ് കൂടുമത്സ്യകൃഷി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിവർഷം 21.3 ലക്ഷം ടൺ മത്സ്യോൽപാദനമാണ് സിഎംഎഫ്ആർഐ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കേരളത്തിൽ നാല് സ്ഥലങ്ങളാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

  Item Type: Article
  Subjects: CMFRI News Clippings
  Divisions: Library and Documentation Centre
  Depositing User: Mr. Augustine Sipson N A
  Date Deposited: 14 Feb 2023 04:16
  Last Modified: 14 Feb 2023 04:16
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/16741

  Actions (login required)

  View Item View Item