മത്സ്യലഭ്യതയുടെ വിവരശേഖരണം: ആൻഡമാനിന് സിഎംഎഫ്ആർഐയുടെ സാങ്കേതിക സഹായം Kerala Pranamam dated 20th October 2022

CMFRI, Library (2022) മത്സ്യലഭ്യതയുടെ വിവരശേഖരണം: ആൻഡമാനിന് സിഎംഎഫ്ആർഐയുടെ സാങ്കേതിക സഹായം Kerala Pranamam dated 20th October 2022. Kerala Pranamam.

[img] Text
Kerala Pranamam_20-10-2022.pdf

Download (227kB)
Related URLs:

  Abstract

  സമുദ്രമത്സ്യലഭ്യതയുടെ വിവരശേഖരണത്തിന് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഭരണകൂടത്തിന് കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ (സിഎംഎഫ്ആർഐ) സാങ്കേതികസഹായം. മത്സ്യലഭ്യതയുടെ കണക്കെടുക്കുന്നതിനും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി സിഎംഎഫ്ആർഐ വികസിപ്പിച്ച സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അധിഷ്ടിത സാംപ്ലിംഗ് രീതി ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിവരശേഖരണത്തിന് ദ്വീപ് ഭരണകൂടം തുടക്കമിട്ടു. ഇലകട്രോണിക് ടാബ്ലെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓൺലൈനായാണ് വിവരശേഖരണം.

  Item Type: Article
  Subjects: CMFRI News Clippings
  Fish and Fisheries > Fisheries management
  Divisions: Library & Documentation
  Depositing User: Mr. Augustine Sipson N A
  Date Deposited: 26 Oct 2022 05:35
  Last Modified: 26 Oct 2022 05:35
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/16399

  Actions (login required)

  View Item View Item