ഫിഷറീസ്- അനിമൽ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ സി എം എഫ് ആർ ഐ രാജ്യത്ത് ഒന്നാമത് Sathyam Online dated 29th September 2022

CMFRI, Library (2022) ഫിഷറീസ്- അനിമൽ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ സി എം എഫ് ആർ ഐ രാജ്യത്ത് ഒന്നാമത് Sathyam Online dated 29th September 2022. Sathyam Online.

[img] Text
Sathyam Online_29-10-22.pdf

Download (395kB)
Official URL: https://www.sathyamonline.com/news-kerala-748199-2...
Related URLs:

  Abstract

  ഭാരതീയ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിൻറെ ഫിഷറീസ്- അനിമൽ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ സി എം എഫ് ആർ ഐ രാജ്യത്ത് ഒന്നാമതെത്തി. 2019 മുതൽ 2021 വരെ കാലയളവിലെ മികവിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികയിലാണ് സി എം എഫ് ആർ ഐ മുന്നിലെത്തിയത്. കൂടാതെ ഐ സി എ ആറിന് കീഴിൽ ആറ് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള 93 ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാമതാണ് സി എം എഫ് ആർ ഐ.

  Item Type: Article
  Subjects: CMFRI News Clippings
  Divisions: Library & Documentation
  Depositing User: Mr. Augustine Sipson N A
  Date Deposited: 14 Oct 2022 09:25
  Last Modified: 14 Oct 2022 09:25
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/16342

  Actions (login required)

  View Item View Item