കേരളത്തിൽ മത്തിയുടെ ലഭ്യതയിൽ വൻ ഇടിവ് Deepika dated 6th July 2022

CMFRI, Library (2022) കേരളത്തിൽ മത്തിയുടെ ലഭ്യതയിൽ വൻ ഇടിവ് Deepika dated 6th July 2022. Deepika.

[img] Text
Deepika_06-07-2022.pdf

Download (258kB)
Related URLs:

  Abstract

  കേരളത്തിൽ മത്തിയുടെ ലഭ്യത ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതായി സിഎംഫ്‌ആർഐ പഠനം. കഴിഞ്ഞ വർഷം 3297 ടൺ മത്തിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിച്ചത്. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 75 ശതമാനം കുറവാണ്‌ ഇത്‌. 1994ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവുംവലിയ കുറവാണിത്. വാർഷിക ശരാശരിയേക്കാൾ 98 ശതമാനമാണ് കുറഞ്ഞത്.

  Item Type: Article
  Subjects: CMFRI News Clippings
  Pelagic Fisheries > Oil sardine
  Divisions: Library & Documentation
  Depositing User: Mr. Augustine Sipson N A
  Date Deposited: 12 Jul 2022 07:28
  Last Modified: 12 Jul 2022 07:29
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/16046

  Actions (login required)

  View Item View Item