കൂടു മത്സ്യകൃഷിയുടെ വിജയഗാഥ : എടവനക്കാടും മഞ്ഞനക്കാടും (Fish Cage Farming Success Story of Edavanakkad and Manjanakkad)

Vipinkumar, V P and Anuja, A R and Gills, Reshma and Subramannian, Shinoj and Vikas, P A and Aswathy, N and Ramachandran, C and Narayanakumar, R and Athira, P V and Gopalakrishnan, A (2022) കൂടു മത്സ്യകൃഷിയുടെ വിജയഗാഥ : എടവനക്കാടും മഞ്ഞനക്കാടും (Fish Cage Farming Success Story of Edavanakkad and Manjanakkad). [Video]

[img] Image
Success story Edavanakkad Manjanakkad_2022.jpg

Download (1MB)
[img] Image
Success story Edavanakkad Manjanakkad-2022.jpg

Download (6MB)
[img] Video
Success story Edavanakkad Manjanakkad_2022_Vipinkumar VP.mp4

Download (574MB)
Related URLs:

  Abstract

  Fish Cage Farming Success Story of Edavanakkad and Manjanakkad

  Item Type: Video
  Uncontrolled Keywords: Fish Cage Farming; Edavanakkad ; Manjanakkad
  Subjects: Video
  Socio Economics and Extension
  Aquaculture > Tropical fish
  Aquaculture > Cage culture
  Socio Economics and Extension > Fisheries Extension
  Aquaculture
  Divisions: CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division

  CMFRI - Krishi Vigyan Kendra (KVK)
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 21 May 2022 10:37
  Last Modified: 28 Feb 2024 11:23
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/15948

  Actions (login required)

  View Item View Item