വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഏണിപ്പടികൾ കരിമീൻ വിത്തുത്പാദനത്തിലൂടെ: വല്ലാർപാടത്തെ സ്വാശ്രയ സംഘഗാഥ (Climbing the ladder of success through Pearl spot seed production technology: The saga of SHG entrepreneurs in Vallarpadam)

Vipinkumar, V P and Gills, Reshma and Anuja, A R and Subramannian, Shinoj and Vikas, P A and Aswathy, N and Ramachandran, C and Narayanakumar, R and Athira, P V and Gopalakrishnan, A (2022) വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഏണിപ്പടികൾ കരിമീൻ വിത്തുത്പാദനത്തിലൂടെ: വല്ലാർപാടത്തെ സ്വാശ്രയ സംഘഗാഥ (Climbing the ladder of success through Pearl spot seed production technology: The saga of SHG entrepreneurs in Vallarpadam). [Video]

[img] Image
Seed production of pearl spot_2022_Vipinkumar VP_Malayalam Sticker.jpg

Download (2MB)
[img] Image
Seed production of pearl spot_2022_Vipinkumar VP_Malayalam.jpg

Download (7MB)
[img] Video
Seed production of pearl spot_2022_Vipinkumar VP_Video.mp4

Download (457MB)
Related URLs:

  Abstract

  Climbing the ladder of success through Pearl spot seed production technology: The saga of SHG entrepreneurs in Vallarpadam

  Item Type: Video
  Uncontrolled Keywords: Pearl spot; seed production; SHG entrepreneurs; Vallarpadam
  Subjects: Video
  Socio Economics and Extension
  Aquaculture > Tropical fish
  Socio Economics and Extension > Fisheries Extension
  Aquaculture
  Freshwater Fisheries
  Divisions: CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division

  CMFRI - Krishi Vigyan Kendra (KVK)
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 07 May 2022 05:49
  Last Modified: 28 Feb 2024 11:23
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/15916

  Actions (login required)

  View Item View Item