പൊക്കാളി പുനരുജ്ജീവനത്തിന് പുതിയ കൃഷി രീതി

Vikas, P A and Zacharia, P U and Subramanniyan, Shinoj (2013) പൊക്കാളി പുനരുജ്ജീവനത്തിന് പുതിയ കൃഷി രീതി. ICAR-Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi.

[img] Text
പൊക്കാളി പുനരുജ്ജീവനത്തിന് പുതിയ കൃഷി രീതി_2013_Vikas P A.pdf

Download (3MB)
Related URLs:

  Abstract

  പൊക്കാളി പുനരുജ്ജീവനത്തിന് പുതിയ കൃഷി രീതി

  Item Type: Other
  Additional Information: കൃഷി വിജ്ഞാന പരമ്പര 1/2013
  Subjects: Agriculture
  CMFRI Publications > CMFRI Brochures
  Socio Economics and Extension > Krishi Vigyan Kendra
  Socio Economics and Extension
  Divisions: CMFRI - Krishi Vigyan Kendra (KVK)
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 14 Mar 2022 04:10
  Last Modified: 14 Mar 2022 04:10
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/15843

  Actions (login required)

  View Item View Item