ജെല്ലി സേഫ് കിറ്റ് : കടൽച്ചൊറി ദംശനത്തിന് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ

Sreeram, Miriam Paul and Vinod, K and Sobhana, K S and Varghese, Molly and Jasmine, S and Sreenath, K R and Raju, Aju K and Sreekumar, K M and Kingsly, H Jose and Ansar, P and Thobias, P A and Sethulakshmi, M and Saravanan, Raju and Joshi, K K (2020) ജെല്ലി സേഫ് കിറ്റ് : കടൽച്ചൊറി ദംശനത്തിന് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ. ICAR - Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi.

[img] Text
Jelly safe kit_2020_Miriam Paul Sreeram.pdf

Download (3MB)
Related URLs:

  Abstract

  ജെല്ലി സേഫ് കിറ്റ് : കടൽച്ചൊറി ദംശനത്തിന് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ

  Item Type: Other
  Subjects: CMFRI Publications > CMFRI Brochures
  Invertebrata
  Divisions: CMFRI-Kochi > Biodiversity
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Biodiversity
  CMFRI-Kochi > Biodiversity
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Biodiversity
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 14 Oct 2020 09:51
  Last Modified: 14 Oct 2020 09:51
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/14694

  Actions (login required)

  View Item View Item