കടൽ പായൽ കൃഷി....വളരുന്ന ഒരു ബദൽ തൊഴിൽ സംരംഭം  समुद्री शैवाल संवर्धन....एक उभरता बदल रोजगार उद्यम Sea Weed Culture....An emerging subsidiary Venture

Vipinkumar, V P and Salini, K P (2003) കടൽ പായൽ കൃഷി....വളരുന്ന ഒരു ബദൽ തൊഴിൽ സംരംഭം  समुद्री शैवाल संवर्धन....एक उभरता बदल रोजगार उद्यम Sea Weed Culture....An emerging subsidiary Venture. [Image]

[img]
Preview
Image
Sea Weed Culture An emerging subsidiary Venture_2003_Vipinkumar V P.jpg

Download (1MB) | Preview
Related URLs:

  Abstract

  കടൽ പായൽ കൃഷി....വളരുന്ന ഒരു ബദൽ തൊഴിൽ സംരംഭം  समुद्री शैवाल संवर्धन....एक उभरता बदल रोजगार उद्यम Sea Weed Culture....An emerging subsidiary Venture

  Item Type: Image
  Uncontrolled Keywords: Central Marine Fisheries Research Institute; CMFRI; turtle; conservation
  Subjects: Socio Economics and Extension
  Algae > Seaweed
  Algae
  Divisions: CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 11 Feb 2020 10:52
  Last Modified: 11 Feb 2020 10:52
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/14102

  Actions (login required)

  View Item View Item