മത്സ്യബന്ധനം നമ്മുടെ അവകാശം എന്നതുപോലെ അത് ഉത്തരവാദിത്വപൂർവ്വം നിർവഹിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്    मत्स्ययन आपका अधिकार है पर इसे दायित्वपूर्ण ढंग से निभाएं  The right to fish carries with the obligation to do it responsibly

Vipinkumar, V P and Ramachandran, C and Salini, K P and David, K M and Abhilash, P R (2007) മത്സ്യബന്ധനം നമ്മുടെ അവകാശം എന്നതുപോലെ അത് ഉത്തരവാദിത്വപൂർവ്വം നിർവഹിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്    मत्स्ययन आपका अधिकार है पर इसे दायित्वपूर्ण ढंग से निभाएं  The right to fish carries with the obligation to do it responsibly. [Image]

[img]
Preview
Image
Right to fish_2007_Vipinkumar V P.jpg

Download (11MB) | Preview
Related URLs:

  Abstract

  മത്സ്യബന്ധനം നമ്മുടെ അവകാശം എന്നതുപോലെ അത് ഉത്തരവാദിത്വപൂർവ്വം നിർവഹിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്    मत्स्ययन आपका अधिकार है पर इसे दायित्वपूर्ण ढंग से निभाएं  The right to fish carries with the obligation to do it responsibly

  Item Type: Image
  Uncontrolled Keywords: Responsible Fishing
  Subjects: Marine Fisheries > Marine Fishing
  Divisions: CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 01 Oct 2019 05:58
  Last Modified: 01 Oct 2019 05:59
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/13873

  Actions (login required)

  View Item View Item