മത്സ്യ രോഗങ്ങളെ ചെറുത്ത് നില്ക്കാൻ  मत्स्य रोगों के नियंत्रण केलिए  For fish disease prevention

Vipinkumar, V P and Josileen, Jose and Aswathy, N and Salini, K P and Harshan, N K (2004) മത്സ്യ രോഗങ്ങളെ ചെറുത്ത് നില്ക്കാൻ  मत्स्य रोगों के नियंत्रण केलिए  For fish disease prevention. [Image]

[img]
Preview
Image
Fish Disease prevention_2004_Vipinkumar V P.jpg

Download (7MB) | Preview
Related URLs:

  Abstract

  മത്സ്യ രോഗങ്ങളെ ചെറുത്ത് നില്ക്കാൻ  मत्स्य रोगों के नियंत्रण केलिए  For fish disease prevention

  Item Type: Image
  Uncontrolled Keywords: prevention; fish diseases
  Subjects: Fish Diseases
  Divisions: CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 01 Oct 2019 05:13
  Last Modified: 01 Oct 2019 05:13
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/13867

  Actions (login required)

  View Item View Item