ആഴക്കടലിലെ വിസ്മയങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു നൽകി കൊച്ചിയിലെ കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം 24 News dated 5th February 2019

CMFRI, Library (2019) ആഴക്കടലിലെ വിസ്മയങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു നൽകി കൊച്ചിയിലെ കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം 24 News dated 5th February 2019. [Video]

[img] Video
ആഴക്കടലിലെ വിസ്മയങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു നൽകി CMFRI_24 News_05-02-2019.mp4

Download (5MB)
Related URLs:

  Abstract

  ആഴക്കടലിലെ വിസ്മയങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു നൽകി കൊച്ചിയിലെ കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം

  Item Type: Video
  Uncontrolled Keywords: Newspaper; News; CMFRI in Media
  Subjects: CMFRI News Clippings
  Divisions: Library and Documentation Centre
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 08 Aug 2019 06:44
  Last Modified: 13 Mar 2023 08:39
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/13799

  Actions (login required)

  View Item View Item