സംസ്ഥാനത്ത് സമുദ്ര മത്സ്യോത്പാദനത്തിൽ വർദ്ധനവ് Amrita News dated 27th June 2018

CMFRI, Library (2018) സംസ്ഥാനത്ത് സമുദ്ര മത്സ്യോത്പാദനത്തിൽ വർദ്ധനവ് Amrita News dated 27th June 2018. [Video]

[img] Video
സംസ്ഥാനത്ത് സമുദ്ര മത്സ്യോത്പാദനത്തിൽ വർദ്ധനവ്_ Amrita News_27- 06-2018.mp4

Download (24MB)
Related URLs:

  Abstract

  സംസ്ഥാനത്ത് സമുദ്ര മത്സ്യോത്പാദനത്തിൽ വർദ്ധനവ്

  Item Type: Video
  Uncontrolled Keywords: Newspaper; News; CMFRI in Media
  Subjects: CMFRI Departments > CMFRI-Kochi > Biodiversity
  CMFRI > CMFRI-Kochi > Biodiversity
  CMFRI-Kochi > Biodiversity
  CMFRI-Kochi > Biodiversity

  CMFRI News Clippings
  Divisions: Library & Documentation
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 08 Aug 2019 05:43
  Last Modified: 08 Aug 2019 05:47
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/13793

  Actions (login required)

  View Item View Item