വേമ്പനാട്ടു കായൽ പഠനത്തിൽ ഗവേഷകർക്കൊപ്പം ഇനി വിദ്യാർഥികളും 24 News dated 6th August 2019

CMFRI, Library (2019) വേമ്പനാട്ടു കായൽ പഠനത്തിൽ ഗവേഷകർക്കൊപ്പം ഇനി വിദ്യാർഥികളും 24 News dated 6th August 2019. [Video]

[img] Video
വേമ്പനാട്ടു കായൽ പഠനത്തിൽ ഗവേഷകർക്കൊപ്പം ഇനി വിദ്യാർഥികളും_24 News_06-08-2019.mp4

Download (8MB)
Related URLs:

  Abstract

  വേമ്പനാട്ടു കായൽ പഠനത്തിൽ ഗവേഷകർക്കൊപ്പം ഇനി വിദ്യാർഥികളും

  Item Type: Video
  Uncontrolled Keywords: Newspaper; News; CMFRI in Media
  Subjects: CMFRI Departments > CMFRI-Kochi > Biodiversity
  CMFRI > CMFRI-Kochi > Biodiversity
  CMFRI-Kochi > Biodiversity
  CMFRI-Kochi > Biodiversity

  CMFRI News Clippings
  Divisions: Library & Documentation
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 08 Aug 2019 05:35
  Last Modified: 08 Aug 2019 05:35
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/13791

  Actions (login required)

  View Item View Item