വിജയസാഫല്യം അക്വാടൂറിസത്തിലൂടെ: മാതൃകയായി വൈപ്പിനിലെ വനിതാ സ്വാശ്രയസംഘങ്ങൾ

Vipinkumar, V P and Harshan, N K and Sunil, P V and Jeethumol, T J and Athira, P V and Narayanakumar, R and Gopalakrishnan, A (2017) വിജയസാഫല്യം അക്വാടൂറിസത്തിലൂടെ: മാതൃകയായി വൈപ്പിനിലെ വനിതാ സ്വാശ്രയസംഘങ്ങൾ. [Video]

[img] Video
Tasting Success through Aquatourism The Chronicle of Women SHGs in Vypeen_Malayalam_New.mp4

Download (32MB)
[img]
Preview
Image
CD cover Aquatourism Malayalam.jpg

Download (7MB) | Preview
[img]
Preview
Image
CD Sticker Aqua Tourism Malayalam.jpg

Download (1MB) | Preview
Related URLs:

  Abstract

  വിജയസാഫല്യം അക്വാടൂറിസത്തിലൂടെ: മാതൃകയായി വൈപ്പിനിലെ വനിതാ സ്വാശ്രയസംഘങ്ങൾ Tasting Success through Aquatourism The Chronicle of Women SHGs in Vypeen

  Item Type: Video
  Uncontrolled Keywords: SHG; Aquatourism
  Subjects: Video
  Socio Economics and Extension
  Divisions: CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 21 Jan 2017 04:31
  Last Modified: 21 Jan 2017 04:31
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/11481

  Actions (login required)

  View Item View Item