കൃത്രിമ മത്സ്യത്താവളങ്ങൾ സ്വാശ്രയത്വത്തിലൂടെ സാമൂഹിക പുനരുദ്ധാരണത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവെയ്പ്

Vipinkumar, V P and Priyadarshanan, D and Thomas, Ajith and Narayanakumar, R and Harshan, N K and Sunil, P V and Athira, P V and Jeethumol, T J and Gopalakrishnan, A (2016) കൃത്രിമ മത്സ്യത്താവളങ്ങൾ സ്വാശ്രയത്വത്തിലൂടെ സാമൂഹിക പുനരുദ്ധാരണത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവെയ്പ്. [Video]

[img] Video
Social Entrepreneurship Malayalam_Web.wmv

Download (52MB)
[img]
Preview
Image
CD Cover Malayalam.jpg

Download (7MB) | Preview
Related URLs:

  Abstract

  കൃത്രിമ മത്സ്യത്താവളങ്ങൾ സ്വാശ്രയത്വത്തിലൂടെ സാമൂഹിക പുനരുദ്ധാരണത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവെയ്പ്

  Item Type: Video
  Uncontrolled Keywords: SHG; FAD
  Subjects: Video
  Socio Economics and Extension
  Socio Economics and Extension > Fisheries Extension
  Aquaculture
  Divisions: CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 26 Sep 2016 09:25
  Last Modified: 03 Oct 2016 08:51
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/11168

  Actions (login required)

  View Item View Item